PositiveAnger@Leiden


PostiveAnger@Leiden, Leiden, the Netherlands, 18 and 19 October 2018

(Dutch version below)

The Voice4thought meeting is back in Leiden, and this year the events will take place on 18 and 19 October 2018. The first edition was held in 2015 in the Hortus. During the fourth edition V4T will take to the streets and go into the neighborhoods to enter into a conversation around the theme ‘Positive Anger’. There is a lot of dissatisfaction in society, and the angry man or woman is easily heard, which only increases the polarization that already existed in society. Anger is often seen as something negative, but there is a tremendous driving force in anger. It has the potential to mobilize people to stand up for their rights, and can lead to empowerment.

During this meeting ‘PositiveAnger@Leiden’ V4T brings together artists, scientists, journalists and activists from all over the world with residents of Leiden to give substance to this important topic. PostiveAnger@Leiden deals with the question of how to employ the extreme energy of anger for positive social action. We do this in various forms: in street performances in the city centre and in cartoon and graffiti workshops in the neighbourhood, and a panel discussion and concert in the Volkshuis. V4T does not simply present something to the public, but calls for active input from everyone. In this way, Leiden will positively surprise herself with the enormous transformative power of her anger.

Programme
Numerous artists and activists will join in our creative discussions. Sapin Makengele (popular painter from the D.R. Congo), Freddy Djerra (cartoonist from Chad), Abel Maina (blogger, activist from Chad), Zeinixx (graffiti artist from Senegal, and together with Ngaary Sall in ‘Le Duo’ – a poetry slam duo), Tjeerd Royaards (political cartoonist from the Netherlands), Aziz Koné (slam artist from Mali), Mette van Dijk (slam artist from the Netherlands), Sjoerd Sijsma (film maker from the Netherlands) and Mirjam de Bruijn (Professor of Anthropology from Leiden University) will all animate workshops and the concert.

On Thursday 18 October, workshops will be held from 15:00 to 17:00.
On Friday 19 October, workshops will be held from 10:00 to 13:00.

All workshops, the debate and the concert will be held in the Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33a in Leiden.

Stay tuned for more information and the full program. Follow Voice4thought via the website or Facebook. For more information, mail loes@v4t.org.

PositiveAnger@Leiden, 18 en 19 oktober 2018

De Voice4thought-ontmoeting is terug in Leiden en vindt dit jaar op 18 en 19 oktober 2018 plaats. De eerste editie werd in 2015 gehouden in de Hortus. Deze keer, tijdens de vierde editie, gaat V4T de straat op en de wijken in om het gesprek aan te gaan rondom het thema ‘Positive Anger’. Er is veel onvrede in de samenleving, en de boze man of vrouw wordt makkelijk gehoord, waardoor de bestaande polarisatie in de samenleving toeneemt. Woede wordt vaak als iets negatiefs gezien, maar er zit een enorme drijvende kracht in. Woede heeft de potentie om mensen te mobiliseren om voor hun rechten op te komen en kan ‘empowerment’ geven.

In deze ontmoeting ‘PositiveAnger@Leiden’ brengt V4T kunstenaars, wetenschappers, journalisten en activisten uit allerlei delen van de wereld samen met inwoners van Leiden, om invulling te geven aan dit belangrijke onderwerp. PostiveAnger@Leiden draait om de vraag hoe we de grote energie van woede in kunnen zetten voor positieve maatschappelijke actie. Dit doen we in verschillende vormen: in straatperformances in het centrum van Leiden, in workshops striptekenen en graffiti in de buurt, en een paneldiscussie en een concert in het Volkshuis. V4T presenteert niet zomaar iets aan het publiek, maar vraagt om actieve inbreng van iedereen. Op deze manier zal Leiden zichzelf positief verrassen met de enorme tranformatieve kracht van haar boosheid.

Programma
Talloze artiesten en activisten nemen deel aan de creative discussies. Sapin Makengele (kunstschilder uit D.R. Congo), Freddy Djerra (cartoonist uit Tsjaad), Abel Maina (blogger en activist uit Tsjaad), Zeinixx (graffiti-artiest uit Senegal, en samen met Ngaary Sall in ‘Le Duo’ – een poetry/slam-duo), Tjeerd Royaards (politieke cartoonist uit Nederland), Aziz Koné (slam-artiest uit Mali), Mette van Dijk (slam-artiest uit Nederland), Sjoerd Sijsma (filmmaker uit Nederland) en Mirjam de Bruijn (Professor Antropologie aan de Universiteit Leiden) zullen de workshops en concerten leiden.

Op donderdag 18 oktober vinden de workshops plaats van 15:00 tot 17:00.
Op vrijdag 19 oktober vinden de workshops plaats van 10:00 tot 13:00.

Alle workshops, het debat en het concert worden gehouden in het Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33a te Leiden.

Binnenkort volgt meer informatie en het volledige programma. Blijf ons volgen via de website of Facebook. Voor meer informatie, mail loes@v4t.org.